орох
 

Нислэгийн хуваарь

Олон улсын нислэг

Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Төлөв
OM7302 СӨҮЛ / ИНЧЕОН 15:20 19:00 ТӨЛӨВЛӨСӨН
 
Орон нутгийн нислэг

Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Төлөв
OM7072 ОЮУ ТОЛГОЙ / ХАНБУМБАТ 09:05 09:58 ТӨЛӨВЛӨГДСӨН
9991 АЛТАЙ / АЛТАЙ 09:30 ХОЙШИЛСОН
9993 БАЯНХОНГОР / БАЯНХОНГОР 09:30 11:30 ТӨЛӨВЛӨСӨН
MR214 ОЮУ ТОЛГОЙ / ХАНБУМБАТ 10:30 11:30 ТӨЛӨВЛӨСӨН
M098 ӨЛГИЙ / ӨЛГИЙ 10:30 11:00 ТӨЛӨВЛӨСӨН
M098 УЛААНГОМ / ДЭГЛИЙ ЦАГААН 11:30 13:10 ТӨЛӨВЛӨСӨН
MR182 ӨЛГИЙ / ӨЛГИЙ 16:40 17:10 ТӨЛӨВЛӨСӨН
OM7074 ОЮУ ТОЛГОЙ / ХАНБУМБАТ 21:45 22:50 ТӨЛӨВЛӨСӨН