орох
 

Нислэгийн хуваарь

Олон улсын нислэг

Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Төлөв
OM224 БЭЭЖИН / КАПИТАЛ 00:59 02:49 БУУСАН
OM7146 LFPG 02:42 11:42 ХӨӨРСӨН
OM3136 БЕРЛИН / ШУНОФЕЛД 15:15 22:50 ТӨЛӨВЛӨСӨН
 
Орон нутгийн нислэг

Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Төлөв
M098 ӨЛГИЙ / ӨЛГИЙ 11:00 13:00 ТӨЛӨВЛӨСӨН
MR172 АЛТАЙ / АЛТАЙ 11:40 13:30 ТӨЛӨВЛӨСӨН
MR181 ӨЛГИЙ / ӨЛГИЙ 12:40 14:30 ТӨЛӨВЛӨСӨН
M090 УЛААНГОМ / ДЭГЛИЙ ЦАГААН 16:20 18:00 ТӨЛӨВЛӨСӨН