орох
 

Нислэгийн хуваарь

Олон улсын нислэг

Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Төлөв
OM301 СӨҮЛ / ИНЧЕОН 05:00 07:48 ТӨЛӨВЛӨГДСӨН
AHO621C КАЗАХСТАН / НАЗАРБАЕВ 08:00 11:30 ТӨЛӨВЛӨСӨН
 
Орон нутгийн нислэг

Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Төлөв
MR171 АЛТАЙ / АЛТАЙ 03:07 05:03 ХӨӨРСӨН
M097 ӨЛГИЙ / ӨЛГИЙ 05:00 06:52 ТӨЛӨВЛӨГДСӨН
OM7071 ОЮУ ТОЛГОЙ / ХАНБУМБАТ 07:20 08:10 ТӨЛӨВЛӨГДСӨН
MR211 ОЮУ ТОЛГОЙ / ХАНБУМБАТ 08:10 09:40 ТӨЛӨВЛӨСӨН
AA501 NALAIKH 09:00 09:20 ТӨЛӨВЛӨСӨН
9999 БУЛГАН / БУЛГАН 10:00 11:00 ТӨЛӨВЛӨГДСӨН
M091 УЛИАСТАЙ / ДОНОЙ 10:40 11:50 ТӨЛӨВЛӨСӨН
MR181 УЛААНГОМ / ДЭГЛИЙ ЦАГААН 14:10 17:10 ТӨЛӨВЛӨСӨН
OM7073 ОЮУ ТОЛГОЙ / ХАНБУМБАТ 20:00 21:00 ТӨЛӨВЛӨСӨН
MR213 ОЮУ ТОЛГОЙ / ХАНБУМБАТ 20:50 21:50 ТӨЛӨВЛӨСӨН