орох
 

Нислэгийн хуваарь

Олон улсын нислэг

Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Төлөв
OM7185 ХАНОЙ / null 17:39 21:56 ХӨӨРСӨН
OM223 БЭЭЖИН / КАПИТАЛ 18:12 19:50 ХӨӨРСӨН
 
Орон нутгийн нислэг

Чиглэл Хуваарьт Тооцоот Төлөв
M097 ӨЛГИЙ / ӨЛГИЙ 06:10 08:13 БУУСАН
M095 ОЮУ ТОЛГОЙ / ХАНБУМБАТ 14:21 15:14 БУУСАН
MR211 ОЮУ ТОЛГОЙ / ХАНБУМБАТ 21:00 21:51 ХОЙШИЛСОН