орох
 

Зөвөлгөө

ЭМЧ НАРЫН ГАНЦ ӨГҮҮЛБЭРТ БАГТААСАН ЗӨВЛӨГӨӨНҮҮД
АЖЛЫН БАЙРАНДАА ЭРҮҮЛ ЗӨВ СУУХ ЗӨВЛӨМЖ
ЦАГИЙН ЗӨРҮҮНИЙ НӨЛӨӨЛЛӨӨС СЭРГИЙЛЭХ НЬ
ЦУСНЫ ЭРГЭЛТИЙГ САЙЖРУУЛНА.
ЧИХЭНД ҮҮСЭХ ДАРАЛТЫГ БАГАСГАХ
БИЕ ЧИЛВЭЛ
СУУХ БАЙДАЛ Ч БАС НӨЛӨӨТЭЙ