орох
 

Зөвөлгөө

АЖЛЫН БАЙРАНДАА ЭРҮҮЛ ЗӨВ СУУХ ЗӨВЛӨМЖ
ЦАГИЙН ЗӨРҮҮНИЙ НӨЛӨӨЛЛӨӨС СЭРГИЙЛЭХ НЬ
ЦУСНЫ ЭРГЭЛТИЙГ САЙЖРУУЛНА.
ЧИХЭНД ҮҮСЭХ ДАРАЛТЫГ БАГАСГАХ
БИЕ ЧИЛВЭЛ
СУУХ БАЙДАЛ Ч БАС НӨЛӨӨТЭЙ