орох
 

НИСЭХИЙН САЛБАРТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, АЖЛЫН БАЙР НЭМЭГДЭНЭ

2018 оны 05 сарын 02 өдрийн Засгийн газрын хуралдаанаар “Ерөнхий зориулалтын нисэхийг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийг батлав. 

Хөтөлбөр хэрэгжсэнээр энэ салбарын эрх зүйн зохицуулалт сайжирч, бизнес эрхлэх таатай нөхцөл бүрдэнэ гэж Засгийн газар үзэж байна. 

Мөн нисэхийн салбарт хувийн хэвшил, хувь хүний оролцоо, хөрөнгө оруулалт, ажлын байр нэмэгдэнэ.

Түүнчлэн агаарын тээврийн хүртээмж нэмэгдэж, аялал жуулчлал, байгаль хамгаалал, хөдөө аж ахуй, газар тариалан, эмнэлгийн түргэн тусламжийн үйлчилгээ зэрэг салбарын хөгжилд дэмжлэг болох юм.

Мэдээний ангилал

Багц аялал

Зочид буудал

Зөвлөгөө

Мэдээ

Нүүр хуудасны слайдшоу

Танилцуулга

Хөнгөлөлт урамшуулал

Энгийн аялал

Сүүлд нэмэгдсэн

Miles&Smiles –ын давуу талууд

2019-10-09 16:28:57

Турк улсын агаарын тээвэр

2019-10-04 10:42:36

ТУРК УЛСЫН ИСТАНБУЛ ХОТЫН ШИНЭ НИСЭХ БУУДАЛ

2019-10-04 10:25:49