орох
 

БУСАН-УЛААНБААТАР ЧИГЛЭЛД MIAT КОМПАНИ

#Бусан-Улаанбаатар чиглэлд #MIAT компани
2017 оны 11-р сарын 26-ны өдрөөс
2017 оны 12-р сарын 31-ний өдрийг дуусталх
хугацаанд энгийн зэрэглэлээр тийз авсан зорчигчдод
үнэгүй тээвэрлэх тээшний ширхэгийг 2 ширхэг болгон урамшуулал зарлалаа.
www.airticket.mn
Phone: 77774000