орох
 

ТОКИО ХОТ - НИСЛЭГИЙН ДАВТАМЖ НЭМЭГДЛЭЭ.

ТОКИО ХОТ - Нислэгийн давтамж нэмэгдлээ. 

Өвлийн улиралд Токио хот руу 7 хоногт 3 давтамжтай байсныг нэмэгдүүлж 7 хоногт 4 давтамжтай нисдэг боллоо. 


www.airticket.mn

Phone: 77774000