орох
 

УЛААНБААТАР-БАНГКОК-УЛААНБААТАР

️Агаарын тээврийн МИАТ ХХК нь 2017.11.04-ны
өдрөөс эхлэн 7 хоног бүрийн 3, 6 дахь өдрүүдэд
Улаанбаатар-БАНГКОК-Улаанбаатар,
Бангкок-УЛААНБААТАР-Бангкок
чиглэлд нислэг үйлдэхээр боллоо.
www.airticket.mn
Phone:77774000