орох
 

ОНЦГОЙ ХЯМДРАЛ - ФРАНКФУРТ ХОТ

ОНЦГОЙ ХЯМДРАЛ - ФРАНКФУРТ ХОТ
Эрхэм та Улаанбаатараас Франкфурт чиглэлд 6-р сарын 25, 29 болон 7-р сарын 2, 6, 11-ий өдрүүдийн
аль нэгэнд аялсан тохиолдол 20 хувийн
ОНЦГОЙ хямдралд хамрагдах боломжтой юм.
Энэхүү хямдрал нь зөвхөн дээрхи өдрүүдэд
Улаанбаатараас эхлэлтэйФранкфурт чиглэлийн тийз
авсан тохиолдолд үйлчилнэ.
www.airticket.mn
Phone: 77774000