орох
 

УЛААНБААТАР-БЭЭЖИН-УЛААНБААТАРЫН ЧИГЛЭЛИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ:

МИАТ ХК- нь Улаанбаатар-Бээжин, Бээжин-Улаанбаатарын чиглэлд 2017 оны 2 дугаар сарын 2-ний өдрөөс 2017 оны 2 дугаар сарын 11-ний өдрийг дуусталх хугацаанд зорчиж байгаа иргэдэд - энгийн зэрэглэлд үнэгүй тээвэрлэх тээшний ширхэгийг тоог 2 болгон урамшуулал зараллаа.
Таны аялалд амжилт хүсэе.

https://www.facebook.com/AirTicketllc/