орох
 

THAILAND

2022 оны 4-р сарын 1-нээс эхлэн THAILAND улс-руу нэвтрэхэд PCR шаардахгүй боллоо.