орох
 

11-Р САРД НИЙТ 39 НИСЛЭГ ҮЙЛДЭНЭ.

ЗОРЧИГЧ ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН ХАНХААРАЛД:

11-Р САРД НИЙТ 39 НИСЛЭГ ҮЙЛДЭНЭ.

ОРОН НУТГИЙН ЦАГААР

/Короновируст цар тахлын үед авч хэрэгжүүлж буй халдвар хамгааллын үйл ажиллагаанаас шалтгаалан зарим нислэгийн цаг өөрчлөгдөж болно./

Хуваарьт нислэгээс гадна зорчигчдын хүсэлт, эрэлтийн харгалзан агаарын тээвэрлэгчид нисэн очих улсын хилиын хориг, хязгаарлалтгүй тохиолдолд захиалгат нислэг үйлдэх боломжтой.

ТИЙЗ ЗАХИАЛГЫН УТАС: 77774000

www.airticket.mn