орох
 

МИАТ-ИЙН ОМ501 НИСЛЭГ - 05/26

МИАТ-ийн 2021.05.26-ны  өдрийн ОМ501 Улаанбаатар-Токио  чиглэлд  явах зорчигчид ЭНД ДАРЖ PCR шинжилгээ өгсөн тухай анкетийг бөглөнө үү. 
Уг анкет нь тухайн эмнэлгийн холбогдох албан тушаалтны гарын үсэг, тамгын хамт хүчин төгөлдөр болохыг анхаарна уу.

АГААРИЙН ХӨЛГИЙН ТИЙЗИЙГ: +976 7777-4000