орох
 

4-Р САРЫН НИСЛЭГИЙН ШИНЭ ХУВААРИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

Ирэх сард хийхээр төлөвлөгдсөн тусгай үүргийн нислэгийн хуваарьт зарим өөрчлөлт орлоо. Нислэгийн шинэ хуваарийг танилцуулж байна.