орох
 

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ХЭРГИЙН ЯАМ

https://www.facebook.com/mfamongoliaMN

2020 оны 7 дугаар сард хийх тусгай үүргийн нислэгийн төлөвлөгөөг шинэчилж, Сөүл хот руу 2 нэмэлт нислэг, Сидней хот руу 1 нислэг үйлдэж, 690 гаруй иргэнийг нэмж татан авахаар боллоо. Ингэснээр энэ сард нийт 14 удаагийн нислэгээр 3397 иргэнийг татан авах юм. ‬