орох
 

ЭРХЭМ ЗОРЧИГЧДЫН АНХААРАЛД:

Улсын онцгой комиссын 2020 оны 03 дугаар сарын 08 өдрийн шийдвэр.
COVID19

MIAT:
SEOUL, BUSAN, NARITA чиглэлд: 2020 оны 03-р сарын 28 өдөр хүртэл.
BEIJING, HONGKONG чиглэл: 2020 оны 04-р сарын 01 өдөр хүртэл.

AIRBUSAN:
BUSAN чиглэлд: 2020 оны 03-р сарын 28 өдөр хүртэл.

ASIANA AIRLINES:
SEOUL чиглэлд: 2020 оны 03-р сарын 31 өдөр хүртэл.

AIRCHINA:
BEIJING чиглэлд: 2020 оны 04-р сарын 01 өдөр хүртэл.

AEROMONGOLIA:
ИРКУТСК, УЛАН-ҮДЭ чиглэлд: 2020 оны 03-р сарын 28 өдөр хүртэл.
ХӨХ ХОТ чиглэлд: 2020 оны 04-р сарын 01 өдөр хүртэл тус тус цуцлагдсан болно.

ХАРИЛЦАХ УТАС: 77774000
ЭЙРТИКЕТ ХХК