орох
 

“Хүннү Эйр” ХХК 2-р сарын14ны өдөр УБ-Даланзадгад-УБ

“Хүннү Эйр” ХХК 2-р сарын14ны өдөр УБ-Даланзадгад-УБ чиглэлд дараах хуваарийн дагуу нислэг үйлдэхээр боллоо.
УБ-Даланзадгад:
Хөөрөх: 17:40 мин
Буух: 19:00 мин
Даланзадгад-УБ:
Хөөрөх: 21:30 мин
Буух: 23:00 мин