орох
 

MILES&SMILES –ЫН ДАВУУ ТАЛУУД

Classic карт.

Статус дээшлүүлэх : Сүүлийн  1 жилд  25.000 Statüs Mil цуглуулж чадвал Classic Plus руу шилжинэ.

Mil худалдаж авах: 50.000 Mil хүртэл 1000 Mil = 30 USD

Mil –ийн хүчинтэй хугацаа: 3 жил

Classic Plus карт.

Статус дээшлүүлэх : Сүүлийн 1 жилд 40.000 Statüs Mil цуглуулбал Elite руу шилжинэ.

Гишүүнчлэл үргэлжлүүлэх: Эхний 1 жилд  17.000 Statüs Mil эсвэл 2 дахь жилдээ 35.000 Statüs Mil  цуглуулж чадвал үргэлжлүүлэх эрхтэй болно.

Mil худалдаж авах: 50.000 Mile хүртэл 1000 Mil = 30 USD

Statüs Mili худалдаж авах: Дутуу байгаа миль гүйцээхдээ 5.000 Mil хүртэл 1000 Mil = 70 USD

Mil –ийн хүчинтэй хугацаа: 3 жил

Business Class бүртгэл дээр  check-in: Дотоодын нислэг

Business lounge, CIP lounge: Дотоодын нислэг

Нэмэлт тээшний эрх: Олон улс болон дотоодын нислэгт 10 кг**

Elite карт:

Статус дээшлүүлэх : Сүүлийн 1 жилд 80.000 Statüs Mil цуглуулбал Elite Plus руу шилжинэ.

Гишүүнчлэл үргэлжлүүлэх: Эхний 1 жилд  30.000 Statüs Mil эсвэл 2 дахь жилдээ 45.000 Statüs Mil  цуглуулж чадвал үргэлжлүүлэх эрхтэй болно.

Худалдаж авсан Business Class тийзнүүдийн 2 дахь зорчигчийн тийзэд %50 хямдрал: Олон улс болон дотоодын нислэгт

Mil худалдаж авах: 50.000 Mile хүртэл  1000 Mil = 30 USD

Statüs Mili худалдаж авах: Дутуу байгаа миль гүйцээхдээ 5.000 Mil хүртэл 1000 Mil = 70 USD

Mil –ийн хүчинтэй хугацаа: 3 жил

Business Class бүртгэл дээр  check-in: Олон улс болон дотоодын нислэгт

Business lounge, CIP lounge: Олон улс болон дотоодын нислэгт

Нэмэлт тээшний эрх: Олон улс болон дотоодын нислэгт 20кг. Piece –ийн системтэй чиглэлд   1 piece

Elite карт:

Гишүүнчлэл үргэлжлүүлэх: Эхний 1 жилд  40.000 Statüs Mil эсвэл 2 дахь жилдээ 60.000 Statüs Mil  цуглуулж чадвал үргэлжлүүлэх эрхтэй болно.

Upgrade бэлэглэх (Гишүүн зөвхөн өөрийн нислэгт бусдад энэ эрхийг бэлэглэх эрхтэй): 1 жилд 2 удаа

Худалдаж авсан Business Class тийзнүүдийн 2 дахь зорчигчийн тийзэд %50 хямдрал: Олон улс болон дотоодын нислэгт

Elite kart бэлэглэх: 3 хүн бүрт тус 40.000 Mil бэлэглэж болно.  

Mil худалдаж авах: 50.000 Mile хүртэл  1000 Mil = 30 USD

Statüs Mili худалдаж авах: Дутуу байгаа миль гүйцээхдээ 5.000 Mil хүртэл 1000 Mil = 70 USD

Mil –ийн хүчинтэй хугацаа: 3 жил

Business Class бүртгэл дээр  check-in: Олон улс болон дотоодын нислэгт

Business lounge, CIP lounge: Олон улс болон дотоодын нислэгт

Нэмэлт тээшний эрх: Олон улс болон дотоодын нислэгт, Piece –ийн системтэй чиглэлд   1 piece

Суудлын баталгаа: Нислэгээс хамгийн багадаа 72 цагийн өмнө хийсэн захиалга 

Анхаар: Дээрх хүснэгтэд заасан даваа талууд нь зөвхөн Turkish Airlines-ийн нислэгт хамаарна. Бусда агаарын тээврийн компанитай хамтарсан  codeshare нислэгт зарим үед хэрэгжихгүй.  

*AnadoluJet –ийн нислэгт Business Class байдаггүй тул  extra Mil болон худалдаж авсан  Business Class –ийн тийзтэй зорчигч нь хамт яваа хүндээ  %50 хямдралтай тийз худалдаж авах үйлчилгээ хийгдэх боломжгүй. Мөн AnadoluJet-ийн нислэгт upgrade бэлэглэх, суудлын баталгаа,  İstanbul-ийн нисэх буудлын олон улсын нислэгийн терминалийн тусгай хаалгаар нэвтрэх, хилийн шалганы тусгай хэсгээр нэвтрэх эрх үйлчлэхгүй.  AnadoluJet –ийн нислэгийн тусгай хоолны үйлчилгээ байхгүй.

** Piece-ийн системийн нислэгтэй America, Canada, Japon болон  Africa-ийн зарим чиглэлд хүчингүй.

***Хүлээлгэнд байгаа захиалгын жагсаалтын давуу эрх  Elite Plus, Elite, Star Gold, Classic Plus, Star Silver, Classic гэсэн дарааллаар үйлчилнэ.

#Таны_Ажилд_тань
#Таны_Аялалд_тань
#Таны_Амралтанд_тань
#Таны_Дурсамжинд_тань
#БИД_ТУСАЛЪЯ...
Утас: 77774000, 70103434.

https://www.facebook.com/AirTicketllc/?ref=bookmarks