орох
 

ИРГЭД, ЗОРЧИГЧДЫН АНХААРАЛД...

Ирэх 6 сарын 1 -ээс БНСУ-ын хилээр мах махан төрлийн бүтээгдэхүүн авч орсон тохиолдолд 
Анхны удаа 5.000.000 сая вон 
2 дах удаа 7.500.000 вон
3 дах удаа 10.000.000 сая вон хүртэлх торгуультай болж байгаа юм байна.
Өмнө нь 100 500 1 сая воны торгуультай байжээ. Анхааралдаа аваарай.

다음 달부터 해외에서 불법 축산물을 반입했다가는 최대 1천만 원의 과태료가 부과됩니다. #축산물반입금지 #스마트리빙